Các phương thuốc trị trật đả

Lương y, Võ sư, Ts Nguyễn Hữu Khai


Lương y, Võ sư, Ts Nguyễn Hữu Khai

TRẬT ĐẢ BÁT BỬU ĐƠN.
Đơn này làm trước để dành khi nào gặp bệnh dầu nặng dầu nhẹ cho uống trước 2-3 hoàn để khỏi hậu hoạn hoặc là dễ chữa thuốc ngày sau.
Hổ cốt 4 lượng    Châu sa 4 lượng
Xuyên tam thất 4 chỉ     Hồng hoàn 3 chỉ
Ngưu hoàn 1 chỉ 5     Mộc hương 5 chỉ
Trầm hương 3 chỉ     Hùng đãm 0 chỉ 4
Một dược 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ làm hoàn với hồ gạo mỗi hoàn 1 chỉ có với rượu.TRẬT ĐẢ BỊ THỦNG 2 BÊN TAI
Gọi là KHAI KHÔNG HUỲNH PHONG TẬP NHĨ HUYỆT

Linh thiên 1 chỉ    Hổ cốt 1 chỉ
Đương quy 1 chỉ 5 phân     Mộc thông 1 chỉ 5 phân
Sơn thảo 1 chỉ 5 phân    Mộc hương 0 chỉ 8 phân
Vân linh 1 chỉ    Long não 1 chỉ
Cam thảo 1 chỉ 5 phân
Sắc 2 chén còn 8 phân thêm 2 phân nước đái uống
Lấy 1 ổ chuột xạ non, lấy dao tre mổ ruột, cạy mả vôi lạng đâm nhỏ rây lấy bột vôi nhồi với nước vò viên bỏ vào bụng con chuột cột đùm lại lấy đất sét bao ra ngoài đem nướng đỏ, để nguội cạy bỏ đất lấy bột đen con chuột rắc những chỗ bị đứt chảy máu cầm ít bữa lành liền.
Lấy 1 củ chuối tiêu, một cục đất sét, 10 hột mã tiền đâm lộn đem bó chỗ gãy xương thì liền xương “Mã tiền đâm trước thành bột” nhớ nếu khô thì chế nước đái.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG 2 HUYỆT THÁI ÂM – THÁI DƯƠNG.
Hai con mắt bị bầm hoặc ra máu, hoặc chết giấc thì dùng phương thuốc này cũng gọi Thất Ly Tán.
Long cốt nhỉ 1 chỉ    Thần sa 1 chỉ
Xuyên tam thất 1 chỉ    Hổ phách 1 chỉ
Huyết liệt 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ 5 phân
Nhơn trung bạch 1 chỉ    Trầm hương 1 chỉ 5 phân
Tự nhiên đồng 1 chỉ    Một dược 1 chỉ 5 phân
Hồng hoa 1 chỉ    Sơn dương huyết 1 chỉ
Nghiền với rượu uống mỗi lần 1 chỉ, kế đó dùng Tán Bác Bửu nhỏ vào chỗ đau thì mạnh.
TÁN BÁC BỬU.
Trân châu 1 chỉ    Hượt thạch 1 chỉ
Cam thạch 1 chỉ    Đơn sa 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ    Bí tê 1 chỉ
Nghiền nhỏ rắc tại chỗ đau.

TRẬT ĐẢ THỌ THƯƠNG NƠI TỲ CỐT.
Bị thương nơi tỳ cốt bằng gậy, bằng tay như gãy thì trong uống ngoài thoa đắp.
Thuốc uống:
Mộc hương 0 chỉ 6    Một dược 1 chỉ
Hoa phấn 1 chỉ    Linh sa 1 chỉ
Xuyên ô 1 chỉ    Nhiên đồng 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Long não 1 chỉ
Độc hượt 1 chỉ    Phục thần 1 chỉ 2
Ngưu bàn tử 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Long cốt 1 chỉ    Đơn bì 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ
Nghiền nhỏ uống với rượu.
Thuốc đắp:
Quế chi 1 chỉ 8
Hoa tiêu 1 chỉ    Xạ hương 0 chỉ 2
Thổ biệt 5 chỉ    Tửu dược 7 cái tức
Men và Thông Địa (trùn trong đám hành) là khưu dẫn 5 con, xào với mè mà đắp tại chỗ đau.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI NÁCH Gọi là SONG YẾM NHẬP ĐỖNG

Huyệt này rất nặng, phải coi phía tả (trái) hay phía hữu (mặt), như phía tả thì tay chân mỏi mệt, da vàng, thổ huyết, còn phía hữu thì tê bản thân hoặc ra máu mũi, máu mắt, máu miệng, đít tai, xem phương thuốc phía tả phía hữu dưới đây
Phương thuốc chữa phía tả :
Phương 1 :
Quế chi 1 chỉ    Sài hồ 1 chỉ
Cương qượt 0 chỉ 8    Tử tô 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ 8    Mộc thông 1 chỉ
Trần bì 1 chỉ    Bán hạ 1 chỉ
Xích thược 1 chỉ    Song bạch bì 1 chỉ 2
Đại phúc 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Thanh bì 1 chỉ 9    Sanh cương 3 lát
Sắc với rượu 3 chén còn 8 phân, thêm 2 phân nước đái uống.
Phương 2 :
Quang quế 0 chỉ 6    Phước tiên 0 chỉ 5
Quít hồng 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Tam thạch 1 chỉ    Một dược 1 chỉ
Thanh bì 1 chỉ    Tần giao 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Sài hồ 1 chỉ
Đào nhơn 1 chỉ    Vân linh 1 chỉ 5
Trần bì 1 chỉ    Biết giáp 1 chỉ 5
Mộc hương 0 chỉ 6     Bán hạ 1 chỉ 5
Phúc bì 1 chỉ     Đơn bì 1 chỉ
Quế chi 1 chỉ
Sắc 3 chén nước còn 1 chén gia rượu uống.
Phương 3:
Nhân sâm 0 chỉ 8    Thương trực 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ 5    Hương phụ 1 chỉ
Xuyên tam thất 1 chỉ     Hồng hoa 1 chỉ
Ngân hoa 1 chỉ     Liên ngẩu 1 chỉ 5
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống
Phương thuốc chữa phía hữu:
Phương 1 :
Đương qui 1 chỉ 3    Xích thược 1 chỉ
Bạch chỉ 1 chỉ    Châu sa 0 chỉ 5
Tần giao 1 chỉ    Trầm hương 1 chỉ
Xuyên khung 1 chỉ     Chi tử 1 chỉ
Hồng khúc 1 chỉ    Huyết kiệt 1 chỉ
Mộc hương 1 chỉ    Đào nhơn 7 hột
Cam thảo 1 chỉ
Sắc với rượu 3 chén còn 8 phân uống thêm 2 phân nước đái uống.
Phương 2 :
Hà sa 1 chỉ    Thanh bì 1 chỉ
Ô dước 1 chỉ    Vân linh 1 chỉ
Bạch chỉ 1 chỉ    Sa nhơn 1 chỉ
Đỗ trọng 1 chỉ    Xuyên tâm thất 1 chỉ
Hồng quít 1 chỉ    Thục địa 1 chỉ
Thần khúc 1 chỉ    Liên kiều 1 chỉ 5
Chỉ thiệt 1 chỉ    Vân bì 1 chỉ
Tây thảo 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ mua thịt heo, nấu nước để uống trong những lần uống.
Phương 3 : Đây cũng gọi là Thất Ly Tán.
Huyết kiệt 1 chỉ    Sanh địa 1 chỉ 2
Xuyên tam thất 1 chỉ 5    Đương qui 1 chỉ 5
Cam thạch (sao) 1 chỉ 5    Một dược 1 chỉ 5
Bá diệp 1 chỉ 5    Tử thảo nhung 1 chỉ
Nhơn Trung bạch 1 chỉ    Long cốt 0 chỉ 9
Nhũ hương 1 chỉ 5    Nhiên đồng 1 chỉ 2
Bạch bì 1 chỉ    Đơn bì 1 chỉ
Mộc hương 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ cũng uống với nước thịt heo

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG QUẢI BẢN HUYỆT
Ay là huyệt nặng, cả mình bủn rủn, hoặc lạnh hoặc nóng, đau trong bụng, đọng máu thành cục, tay chân mỏi mệt thì dùng phương thuốc này.
Phương 1 :
Đại hoàn 0 chỉ 8    Trần bì 1 chỉ 5
Hồng hoa 1 chỉ    Thổ biệt 1 chỉ
Tô mộc 1 chỉ    Ký sanh 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 6    Mộc thông 1 chỉ
Trạch lan 1 chỉ    Sa nhơn 1 chỉ
Đào nhơn 7 hột    Cam thảo 1 chỉ
Đương qui 1 chỉ 5    Tuần phong cốt 1 chỉ 5
Sanh cương 3 lác
Sắc với rượu 3 chén còn 8 phân uống.
Phương 2 :
Sanh địa 1 chỉ 5     Viên nhục 0 chỉ 5
Sa nhơn 1 chỉ 2    Bạch thược 1 chỉ
Huỳnh kỳ 1 chỉ    Vân linh 1 chỉ 5
Xích thược 1 chỉ    Nhủ hương 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ     Sơn dược 1 chỉ 5
Nhục quế 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Một dược 1 chỉ 5 phân
Sắc nước 2 chén còn 7 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG TẢ HỮU PHỤNG DĨ
Ấy là huyệt nặng, khí huyết không chạy, 2 ốc huyệt bị đau, da vàng, đau bụng, đại tiện không thông, thân thể không hào hùng, dùng thuốc trong uống ngoài thoa.
Phương 1  : Uống trước Hiệp tịch phong 1 chỉ 5 phân.
Ký sanh 1 chỉ    Mộc hương 0 chỉ 5
Da bì 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Càng cát 0 chỉ 8
Bán hạ 1 chỉ    Sơn giáp 1 chỉ
Hổ cốt 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Nhục quế 0 chỉ 6    Một dược 1 chỉ
Thăng ma 0 chỉ 4    Cố chỉ 1 chỉ
Mộc thông 0 chỉ 8    Ngủ long thảo 1 nắm
Bạch thông 3 củ    Thổ biệt 3 con
Sắc với rượu 3 chén còn 9 phân uống.
Ngoài dùng thuốc đắp :
Nhũ hương    Ma căng
Một dược    Ngũ long thảo
Hồng khúc    Cương thông
Thổ biệt     (Gương hành)
Nghiền thật nhỏ quết lộn với cơm nếp đắp tại chỗ đau hết bệnh.
Phương 2 :
Tần giao 1 chỉ 2    Tục đoan 1 chỉ
Thổ biệt 1 chỉ    Ngọc quế 0 chỉ 8
Hồng hoa 1 chỉ     Sanh địa 1 chỉ
Ma cốt 1 chỉ 2    Da bì 1 chỉ 6
Cam thảo 1 chỉ
Sắc với rượu 2 chén còn 7 phân thêm 2 phân nước đái uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG GIỮA MŨI
gọi GIA LƯƠNG HUYỆT THÁI TRUNG HUYỆT
Ấy là huyệt chết ta nên dùng phương này:
Hương phụ 1 chỉ 5    Trạch lan 1 chỉ 5
Hồng hoa 1 chỉ    Thăng ma 1 chỉ 2
Quế chi 1 chỉ 2    Bạch chỉ 1 chỉ
Tô ngạnh 1 chỉ 6    Trần bì 1 chỉ
Cam thảo 1 chỉ    Sanh bán hạ 1 chỉ
Bạch thông 3 củ
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG NƠI DỊ QUYỂN GỌI LÀ NHƠN THÔNG HUYỆT
Ấy là huyệt chết, bị thương là chết ngất, mữa máu không ngừng, khí xông lên không ngừng, ta nên dùng phương này.
Xuyên tam thất 1 chỉ    Hắc dương can 1 chỉ
Mộc hương 1 chỉ    Xích thược 1 chỉ
Trần bì 0 chỉ 8    Thanh bì 1 chỉ
Quế chi 1 chỉ    Thạch chỉ 0 chỉ 8
Cát hồng 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Huyết kiệt 1 chỉ    Linh sa phi 0 chỉ 5
Sơn dương huyết 0 chỉ 8.

TRẬT ĐẢ BI THƯƠNG TRÊN TÂM OA Gọi là THIÊN BÌNH CHÂM HUYỆT

Huyệt này thật là nặng người lấy tâm làm chủ, miệng ra máu, trong bụng đau như cắt, ăn uống không được, mồ hôi ra nhiều ban đêm nóng nảy, bức rức, không thể sống lâu được, ta nên dùng phương thuồc này:
Phương 1 : Thuốc Uống
Sơn dương huyết 1 chỉ    Kim sa 0 chỉ 8
Ngân sa 0 chỉ 8    Nhơn trung bạch 1 chỉ
Hổ cốt 1 chỉ    Huyết kiệt 1 chỉ
Xuyên tam thất 1 chỉ    Tự nhiên đồng 0 chỉ 8
Cam thảo 1 chỉ    Táo tâm thảo 1 chỉ
Sắc với rượu còn 8 phân uống. Sau khi uống rồi trong lòng bớt đau chút ít mặc dầu không bao nhiêu nhưng không nên chán phải uống tiếp.
Phương 2 :
Chỉ xát 1 chỉ    Tế tân 0 chỉ 4
Cát cánh 1 chỉ 5    Thạch xương bồ 1 chỉ
Trần bì 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ 5
At kim 0 chỉ 3    Cam thảo 0 chỉ 2
Xuyên khung 0 chỉ 8    Ổi cương (cục nhỏ)
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống
Phương 3 :
Châu sa 0 chỉ 3    Nga trực 1 chỉ
Trầm hương 0 chỉ 5    Mạch đông 1 chỉ
Đương quy 1 chỉ    Long cốt 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Thần khúc 0 chỉ 8
Cam thảo 1 chỉ    Cát hồng 1 chỉ
Tam lăng 1 chỉ    Quan quế 0 chỉ 8
Sanh cương 3 lác
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân uống.
Phương 4 :
Đương quy 1 chỉ 5    Lương cương 1 chỉ
Sanh địa 1 chỉ 5    Mộc hương 0 chỉ 8
Đổ trọng 1 chỉ 5    Cam thảo 1 chỉ
Bán hạ 1 chỉ 5    Đơn bì 1 chỉ
Phúc bì 1 chỉ    Tế mã 1 nắm
Sắc với rượu còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI TÂM OA GỌI LÀ TRUNG UYỂN HUYỆT.
Huyệt nặng lộn ruột, lộn gan, ăn uống thì mửa khí bức lên trên, trên dưới không thông dùng các phương này.
Phương 1 :
Châu sa 1 chỉ    Cố chỉ 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ    Huỳnh kỳ 1 chỉ 5
Chỉ xát 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Sa nhơn 1 chỉ    Bạch chỉ 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ    Vân bì 1 chỉ
Viên nhục 5 trái
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân uống.
Phương 2 :
Bạch lạp 1 chỉ    Đại hồi 1 hỉ
Bạch trực 1 chỉ 6    Cam thảo 1 chỉ
Quán trọng 1 chỉ    Mộc thông 0 chỉ 8
Sài hồ 1 chỉ    Tiểu hồi 1 chỉ
Bạc hà 1 chỉ    Hồng táo 5 trái
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống.
Uống rồi coi thử có còn mửa nữa không.
Không mửa nữa là hiệu nghiệm.
Phương 3 :
Huỳnh kỳ 1 chỉ 5    Đinh hương 0 chỉ 5
Cát cánh 1 chỉ 2    Huỳnh cầm 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 8    long cốt 1 chỉ
Tức xát 1 chỉ    Chỉ thiệt 1 chỉ
Phụ tử 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân uống.
Uống rồi như không mửa thì tiếp.
Phương 4 :
Hương phụ 1 chỉ 2    Liên kiều 1 chỉ
Da bì 1 chỉ    Một dược 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ    Cố chỉ 1 chỉ
Trần bì 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 6    Hồng hoa 1 chỉ 2
Sắc với rượu còn 8 phân thêm 2 phân nước tiểu uống.

TRẬT ĐẢ THƯƠNG XUNG QUANG RÚN GỌI LÀ LỤC CUNG HUYỆT
Ấy là huyệt nặng mồ hôi ra ướt cả mình, trong mình bủn rủn, trong ruột đau đớn, thương nơi ngũ tạng, lục phủ, trên mửa dưới tả, hai khí chẳng tiếp không nên uống bậy mà nguy hiểm nên dùng phương này.
Phương 1 :
Nhơn sâm 0 chỉ 2    Hồng hoa 1 chỉ
Sanh địa 1 chỉ 5    Bạc hà 0 chỉ 8
Đương quy 1 chỉ 2    Hậu phát 0 chỉ 8
Phòng phong 0 chỉ 8    Một dược 1 chỉ 5
Ô dược 0 chỉ 8    Cam thảo 1 chỉ
Long cốt 1 chỉ    Sanh cương 3 lát
Nhũ hương 1 chỉ 5
Sắc với 3 chén nước còn 8 phân uống.
Phương 2 :
Vân linh 1 chỉ 5    Phúc bì 1 chỉ
Hòe cốt 1 chỉ    Đại hồi 1 chỉ
Địa chi 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Vân bì 1 chỉ    Thương trực 1 chỉ
Nguyên hồ 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Ngẩu tiết 3 cộng
Sắc với 2 chén nước còn 8 phân uống.
Sau khi uống rồi không hết da vàng, nặng mặt thì tiếp.
Phương 3 :
Linh sa 8 chỉ    Xuyên tam thất 1 chỉ
Tiểu hối 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Xạ hương 0 chỉ 3    Một dược 1 chỉ
Bạch lạp 1chỉ    Long cốt 1 chỉ (nướng)
Mộc hương 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Huyết kiệt 1 chỉ    Phục linh 1 chỉ 5
Đinh hương 1 chỉ    Nhiên đồng 1 chỉ
Cam thảo 1 chỉ    Tử kim bì 1 chỉ
Nhơn trung bạch 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ chia làm 4 lần uống, uống với rượu.
Phương 4 :
Xạ hương 0 chỉ 3    Ngân châu 1 chỉ
Bạch lạp 1 chỉ    Thương trực 1 chỉ
Dùng 1 con gà con giả lộn với các vị thuốc đắp tại rún.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG BÀN QUAN HUYỆT.
Ruột bị chướng đi tiểu không được hoặc bí đái.
Phương 1 :
Châu linh 1 chỉ    Tiểu hồi 1 chỉ
Trạch tả 1 chỉ    Mộc thông 0 chỉ 8
Xa tiền 1 chỉ    Trang quỳnh 0 chỉ 8
Thanh bì 1 chỉ    Ký sanh 1 chỉ
Đổ trọng 1 chỉ    Bán hạ 1 chỉ
Lương cương 0 chỉ 8    Cát cánh 1 chỉ
Bãn binh lan 1 chỉ    Trần bì 1 chỉ
Cam thảo 1 chỉ    Sanh cương 3 lát
Đăng tâm 0 chỉ 5
Sắc với 3 chén nước còn 9 phân uống.
Phương 2 :
Châu sa 0 chỉ 8    Xích thuợc 0 chỉ 8
Cát cánh 1 chỉ 5    Độc hượt 1 chỉ
Ô dước 1 chỉ    Xuyên tam thất 1 chỉ 5
Cam thảo 1 chỉ    Vân linh 1 chỉ 5
Cố chỉ 1 chỉ    Đương qui 1 chỉ 5
Hồng táo 5 trái
Sắc với 2 chén còn 8 phân uống.
Sau khi uống rồi như có hư thủng thì tiếp.
Phương 3 : Uống tiếp
Ô dước 1 chỉ    Bạch thược 1 chỉ
Cam thảo 1 chỉ    Sơn dược 1 chỉ 5
Nhâm sâm 1 chỉ    Ngọc quế 1 chỉ
Thục địa 1 chỉ    Đương qui 1 chỉ 5
Xích thược 1 chỉ    Huỳnh kỳ 1 chỉ
Viên nhục 10 trái (in như trái nhãn tôi chưa rõ). Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG TRÊN 2 VÚ là NHỊ TIÊN TRUYỀN ĐẠO HUYỆT.
Bị nặng tay chân bủn rủn, dùng phương này.
Phương 1 :
Đương quy 1 chỉ 2    Mộc hương 0 chỉ 8
Quế chi 1 chỉ    Phúc cốt 1 chỉ
Cương hượt 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ 5    Một dược 1 chỉ 5
Tế tân 1 chỉ    Ngưu bàn tử 1 chỉ
Xạ can 1 chỉ 5    Táo tân thảo 1 chỉ
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Xuyên khung 1 chỉ            Hồng hoa 1 chỉ 6
Đương quy 1 chỉ 2            Hạnh nhơn 1 chỉ
Xuyên tam thất 1 chỉ            Đại táo nhục 1 trái
Bán hạ 1 chỉ                Thố tri tử 1 chỉ 2
Vân bì 1 chỉ 2     Trầm hương 1 chỉ
Sắc với 2 chén rượu còn 7 phân thêm 2 phân nước đái uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI VÚ ĐỘ 2 NGÓN TAY NẰM NGANG .

Bên Hữu gọi là : HUYẾT KHÍ HUYẾT ĐÀM.
Bên Tả gọi là : KHÍ MÔN HUYẾT QUYỂN.

Bị thương trong ba ngày hoặc 7 ngày thì bị thổ huyết, huyết là 1 thứ để nuôi mạng mà bị tổn thì tay chân rục rũ trên dưới không thông.
Thương trực 1 chỉ    Mộc hương 1 chỉ
Hậu phát 1 chỉ    Chỉ xác 1 chỉ
Sa nhơn 1 chỉ 5    Hương phụ 1 chỉ 5
Da bì 1 chỉ    Thần khúc 1 chỉ 5
Trần bì 1 chỉ    Thố tư tử 1 chỉ 5
Đơn sa 1 chỉ    Đăng tâm 0 chỉ 5
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống.
Khi uống thang này nên mua 1 cái giò heo và 1 lượng Kim ngân sa hầm chung để ăn rồi uống tiếp phương.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG KHÍ MÔN HUYỆT.
Huyệt nặng, nhào ngửa chết ngộp.
Phương 1 :
Mộc thông 1 chỉ 5    Thạch bì 1 chỉ 2
Hồng hoa 1 chỉ 5    Bán hạ 1 chỉ
Quế chi 1 chỉ    Phục bì 1 chỉ
Cương hượt 1 chỉ    Tan bạch bì 1 chỉ
Xích thượt 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Tô diệp 1 chỉ    Trần bì 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ    Bạch thông 3 củ
Sắc với rượu 2 chén rưỡi còn 8 phân uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Đào nhơn 1 chỉ    Mộc thông 1 chỉ
Một dược 1 chỉ 5    Nhũ hương 1 chỉ 5
Bán hạ 1 chỉ    Dĩ nhơn 0 chỉ 5
Hồng hoa 1 chỉ 2    Cam thảo 1 chỉ 6
Đương quy 1 chỉ    Sanh cương 1 lát
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI HUYỆT HUYẾT QUYỀN gọi la TỊNH BÌNH HUYỆT.
Bị thương thì phát nóng lạnh hoặc nữa năm hay 1 năm bị ho thổ huyết, trong mình hầm hầm.
Phương 1 :
Xuyên tam thất 1 chỉ    Huyết kiệt 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 8    Thương trực 1 chỉ
Đào nhơn 7 hột    Thăng ma 0 chỉ 8
Hồng hoa 1 chỉ 5    Dĩ nhơn 1 chỉ 2
Sanh địa 1 chỉ 6    Chương não 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ 5    Tử thảo nhung 1 chỉ
Một dược 1 chỉ 5    Cam thảo 1 chỉ
Ngẫu tiết 3 đoạn
Sắc với rượu 3 chén còn 9 phân uống.
Phương 2 : Thuốc Đắp
Thủy ngân     Hồng hoa
Chi tử    Da bì
Dùng 1 con Gà giã lộn với các vị thuốc trên đắp chỗ đau.
Phương 3 : Uống tiếp
Mộc hương 0 chỉ 8    Nga trực 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ 5    Địa du 1 chỉ
Bạch trực 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Quan quế 1 chỉ    Tang bạch bì 1 chỉ
Thất ly tán 1 chỉ    Ngẫu tiết 3 đoạn
Sắc với rượu 2 chén còn 7 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI HUYỆT HUYẾT ĐÀM gọi la MẠNG CUNG HUYỆT.
Phương 1 :
Chỉ xác 1 chỉ    Tế tân 1 chỉ
Hậu phát 1 chỉ    Sa sâm 1 chỉ 5
Hồng hoa 1 chỉ 5    Đương quy 1 chỉ 5
Mạch đông 0 chỉ 8    Nhiên đồng 0 chỉ 8
Huyết kiệt 1 chỉ    Linh chi 1 chỉ
Thố tư tử 1 chỉ 2    Thất ly tán 1 chỉ
Sanh cương 3 lát
Sắc với rượu 2 chén còn 7 phân thêm 2 phân nước đái uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Xuyên khung 1 chỉ    Sanh cương 1 chỉ
Tạo ly 1 chỉ    Chi tử  0 chỉ 8
(Khử du) 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Phụ tử  0 chỉ 8    Cam thảo 1 chỉ
Bạch lạp 1 chỉ    Sanh cương 1 lát
Độc hượt 1 chỉ    Cát cánh 1 chỉ
Qua lâu 1 chỉ    Thăng ma 0 chỉ 8
Sắc với rượu 2 chéncòn 8 phân uống.
Sau khi uống xong, nếu bịnh thấy còn nặng chưa bớt thì cũng hốt lại thang thứ hai mà gia thêm mấy vị này :
Huỳnh cầm 1 chỉ    Sơn dược 1 chỉ 6
Một dược 1 chỉ 5    Hồng hoa 1 chỉ 2
Xích thược 1 chỉ 2    Cam thảo 1 chỉ
Ô dước 1 chỉ 6    Bạch trực hương 1 chỉ 6
Nhũ hương 1 chỉ 5    Ngẫu tiết 3 đoạn
Sắc với rượu 3 chén còn 1 chén uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG PHỤNG SÚY HIỆP.
Huyệt ấy là huyệt nặng, ba ngày hoặc 7 ngày không ăn uống được, khí xông lên trên, miệng ăn không biết ngon, thân mềm tợ bún, trong lòng nóng nảy bức rức, dùng các phương thuốc dưới đây :
Phương 1 :
Cương hượt 1 chỉ    Ô dước 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Đào nhơn 7 hột
Binh lan 1 chỉ    Mộc hương 0 chỉ 6
Tiểu hồi 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Mộc thông 0 chỉ 8    Thạch nhũ 1 chỉ
Huyết kiệt 1 chỉ    Đơn bì 1 chỉ 2
Thăng ma 0 chỉ 4    Cố chỉ 1 chỉ
Hồ tiêu 1 chỉ    Sanh cương 3 lát
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân thêm 3 phân nước đái uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Ngọc quế 0 chỉ 8    Hạnh nhơn 1 chỉ 5
Thanh bì 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Chỉ xác 1 chỉ    Hậu phát 1 chỉ
Da bì 1 chỉ    Ngưu tử 1 chỉ
Xuyên tam thất 1 chỉ    Hồng táo 3 trái
Trần bì 1 chỉ    Sử quân tử 1 chỉ
Sắc với 2 chén rượu còn 8 phân uống.
Phương 3 : Uống tiếp
Huỳnh kỳ 1 chỉ 2    Cam thảo 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ 2    Hồng hoa 1 chỉ
Liên kiều 1 chỉ    Huỳnh bá 0 chỉ 8
Trầm hương 0 chỉ 8    Mộc hương 1 chỉ
Một dượt 1 chỉ    Sa nhơn 1 chỉ
Đương quy 1 chỉ 2    Nhũ hương 1 chỉ 5
Sắc với rượu 3 chén còn 7 phân thêm 2 phân nước đái uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG TẤT NHẨN, TẤT CÁI HUYỆT.
Hoặc bị đánh, hoặc bị té cần phải sửa xương trước, đắp rồi sẽ uống.
Thuốc Đắp :
Da bì    Tửu dược 7 trái
Chi tử 30 hột    Ngũ trảo Kim long
Các vị ấy xào với rượu đắp rồi uống thuốc
Thuốc Uống :
Thổ biệt    Độc cước liên
Ngưu tất    Cam thảo
Hồng hoa    Mộc thông
Thương trực    Thăng ma
Sa nhơn    Quá giang long
Các vị ấy gia thêm dà căn 5 phân sắc với rượu uống
TẤT NHÃN HUYỆT.
Trên đó là chữa cái mũ của đầu gối.
Dưới đây là chữa con mắt của đầu gối.
Thuốc Đắp :
Thổ sâm    Xuyên ô
Thổ biệt    Thảo ô
Long cốt    Tạp giác
Các vị ấy giả nhỏ xào với rượu đắp
Thuốc Uống :
Đương quy    Sanh địa
Mộc dược    Hổ cốt
Lan xã    Độc hượt
Da bì    Chương não
Mộc hoa    Bạch già cắn
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống
Hai huyệt Tất nhãn, tất cả thuốc đắp cũng như thuốc uống, không chấm chỉ, vậy người làm thuốc liều  mà dùng.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG LƯỠNG BÁT ĐỒNG TỬ CỐT.
Coi thử đứt hay chưa đứt, nếu như bị đứt thì sưng to, gân xương đều đau khó chịu, dưới nách đau hơn dao cắt hoặc bị thương ở trên, hoặc bị thương ở dưới. Bị thương ở trên thì mất bắp thịt, giữa gãy lóng xương, dưới mất tay trái, trước phải sửa đắp cho tử tế rồi sẽ uống.
Thuốc Đắp :
Thổ biệt 1 chỉ 8    Tửu dược 7 trái
Hồng khúc 5 chỉ    Nhủ hương 5 chỉ
Nhiên đồng 5 chỉ    Một dược 2 chỉ
Dùng 1 con gà con với nữa chén bột nép hiệp với mấy vị thuốc trên bỏ vào trong cối đá quết thật nhỏ xào rượu đắp, rồi sẽ uống. Nếu như chổ đắp phát nóng thì tháo bỏ. Thuốc uống chỉ đắp trong 15 giờ.
Thuốc Uống :
Tự nhiên đồng 1 chỉ    Hổ cốt 0 chỉ 5 phân
Thổ biệt 1 chỉ    Tiểu hồi 1 chỉ
Quan quế 1 chỉ    Bạch chỉ 1 chỉ
Đương quy 1 chỉ    Hoài ô 0 chỉ 5
Hầu cốt 1 chỉ    Phấn thảo 0 chỉ 5
Hổ cốt 1 chỉ    Xạ hương 0 chỉ 2
Một dược 1 chỉ     Cương hượt 1 chỉ
Huyết kiệt 0 chỉ 5    Hậu phát 1 chỉ
Nhũ hương 1 chỉ    Độc hượt 1 chỉ
Các vị ấy nghiền thật nhỏ, mỗi lần uống 2 chỉ với rượu
Nếu đau ở trên thì gia thêm: Đào nhơn.
Nếu đau ở giữa thì gia thêm: Sanh cương.
Nếu đau ở dưới thì gia thêm: Gia tòng tiết.
Lấy 2 chỉ thuốc bỏ vào trong chén với rượu chưng cho thật chín rồi sẽ uống.
+ Khi uống thuốc này cử ăn thịt trâu vì sợ rút gân, cử ăn thịt heo sợ phát đau, cử ăn thịt Gà, Ngỗng. Vịt, Cá chép sợ ngày sau phát đau trở lại, cử ăn đồ sanh lãnh, sợ xương không tiếp.
Huỳnh cầm 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ ngào với mật ong làm hoàn, mỗi hoàn 3 chỉ, uống với rượu, cửa ăn hành. Như vậy thang thuốc này chia làm 3 hoàn.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG BỐI TÍCH ĐỐN LƯƠNG HUYỆT.
Đó là huyệt quan trọng vì phổi đóng tại chổ đó, mà phổi bị thương thì cả thân thể bủn rủn, đầu ngóc không lên (hay đau đầu) đau đớn khó chịu phát ho, thổ huyết, dùng các phương này.
Phương 1 :
Hồng hoa 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Địa du 1 chỉ    Tan ký sanh 1 chỉ
Tuý bổ 1 chỉ    Long cốt 1 chỉ
Hổ cốt 1 chỉ    Đào nhơn 7 hột
Cam thảo 1 chỉ    Hầu cốt 1 chỉ
Tác xát 3 trái    Mộc hương 0 chỉ 5
Lương cách 1 chỉ    Hồng táo 5 trái
Sắc với 2 chén rượu còn 7 phân thêm 2 phân nước đái uống.
Phương 2 :
Thục địa 1 chỉ 5    Khương hượt 1 chỉ
Tần giao 1 chỉ    Vân linh 1 chỉ 5
Lông cốt 1 chỉ    Trầm hương 0 chỉ 8
Đổ trọng 1 chỉ    Cát cát 1 chỉ
Lương cách 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Tặc cốt đầu 0 chỉ 5
Sắc với rượu 3 chén còn 8 phân uống
Thuốc Đắp :
Kim mao cẩu    Hồng hoa
Địa du    Nhũ hương
Phỉ căn    Một dược
Các vị ấy giã nhỏ xào rượu đắp tại chỗ đau.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG YÊU CỐT YÊU NHÃN HUYỆT.
Ấy là huyệt nặng hoặc bằng gậy, hoặc bằng tay như bị thương bằng gậy mà gảy lưng thì không cần uống thuốc bị thương bằng tay có thể chữa được, các eo lưng, nó liên hệ với cái lưng nên mỗi khi bị thương thì ngay lưng không được.
Phương 1 :
Ngọc quế 0 chỉ 1     Cam thảo 1 chỉ
Long cốt 1 chỉ    Hổ cốt 1 chỉ
Hốt kim 2 chỉ    Thổ biệt 6 con
Táo nhơn 1 chỉ    Hương phụ 1 chỉ
Da bì 1 chỉ    Thăng ma 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Mộc hương 0 chỉ 5
Lương cánh 1 chỉ
Dùng 3 cộng sen, 24 hạ thảo, sắc chung với thuốc 2 chén còn 8 phân uống.
Phương 2 :
Tây thảo 1chỉ    Ký sanh 1 chỉ
Quế chi 1 chỉ    Cố chi 1 chỉ
Vân linh 1 chỉ 5    Da bì 1 chỉ
Đơn bì 1 chỉ    Lương cảnh 1 chỉ
Túy bổ 1 chỉ    Đổ trọng 5 chỉ
Cam thảo 1 chỉ
Sắc với 2 chén còn 9 phân uống.
Thuốc Đắp :
Ngọc quế     Một dược
Giới thế tử    Nhũ hương
Giả thật nhỏ, dùng tròng trắng trứng gà trộn lộn đắp chổ bị thương.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG DƯỚI HUYỆT SONG YẾN NHẬP ĐỖNG gọi la :
TIÊN NHƠN ĐẠT ẤN HUYỆT.

Bị thương thở ra hít vào bị đau dùng phương thuốc này.
Thanh bì 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Biết giáp 1 chỉ 5    Thổ biệt 1 chỉ
Sài hồ 1 chỉ     Trần bì 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Bán hạ 0 chỉ 8
Sanh địa 1 chỉ    Ngẫu tiết 3 đoạn
Sắc với 2 chén còn 8 phân uống
Tiếp uống Tán Hài Cốt Thất Ly, bệnh nặng uống 4 lần bệnh nhẹ uống 2 lần thì mạnh.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG NƠI KIỀU KHÔNG LÀ GIA LƯƠNG HUYỆT.
Đương quy 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ 5
Bạch thược 1 chỉ    Cam thảo 1 chỉ
Phục thần 1 chỉ 5    Hương phụ 1 chỉ
Huỳnh kỳ 1 chỉ    Thanh mộc hương 1 chỉ
Quán trọng 1 chỉ    Đăng tâm 1 chỉ 5
Sắc rượu 2 chén còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG NƠI DƯỚI MŨI LÀ XÊN KHÔNG HUYỆT.
Máu chảy luôn dùng phương này.
Huyết kiệt 1 chỉ    Hồng hoa 1 chỉ
Tây thảo 1 chỉ    Liên kiều 1 chỉ
Đỗ trọng 1 chỉ    Độc hoạt 1 chỉ
Cát cánh 1 chỉ 5    Sanh bá diệp 1 chỉ
Bạch trực 1 chỉ    Bạch thông 3 củ
Sắc với 2 chén nước còn 7 phân thêm vào 1 phân rượu uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG NHA BỐI NHA TỨ HUYỆT.
Ấy là huyệt nhẹ coi thử tả hay hữu, nếu ở bên tả thì sửa qua bên hữu, nếu ở bên hữu thì sửa qua bên tả rồi uống thuốc này.
Túy bổ 1 chỉ 5    Tỳ ma 1 chỉ
Ký sanh 1 chỉ    Bạch ma cốt 1 chỉ 5
Da bì 1 chỉ 5     bạch ma nhơn 1 chỉ 2
Chương não 1 chỉ 2    Thiết mã tiên 1 nắm
Ngưu tất 1 chỉ 7    Hượt huyết đơn 1 chỉ
Trạch lan 1 chỉ 5    Kim bất hoán 7 lá
Nghiền thật nhỏ hòa với rượu uống, nếu lưỡi le ra ngoài thì dùng lửa đốt tại ót một cái cho nóng thì lưởi thụt vô liền.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG THIỆT YÊN HUYỆT.
Huyệt nhẹ dùng phương này uống : Bình Dị Tán.
Thương trực 1 chỉ    Trần bì 1 chỉ
Da bì 1 chỉ    Hương phụ 1 chỉ 2
Cam thảo 1 chỉ    Hậu phát 1 chỉ
Sa nhơn 1 chỉ 2    Nhũ hương 1 chỉ 5
Một dược 1 chỉ 5
Nghiền thật nhỏ hòa với rượu uống sau khi uống rồi mà máu không chạy thì dùng phương này.
Xạ hương 0 chỉ 2    Xuyên tam thất 1 chỉ 5
Đào nhơn 7 hột    Cương hượt 1 chỉ
Sanh địa 1 chỉ    Da bì 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 8    Độc hượt 1 ch3
Vân linh 1 chỉ 5    huợt huyết đơn 1 chỉ
Ngẫu tiết 3 lóng    Mộc thông 1 chỉ
Sắc 2 chén rượu còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG YẾT HẦU CHÁNH HUYỆT.
Cuống họng bị thương ăn uống không được, khí huyết không chạy bị chết giấc cần phải khai quang rồi sẽ uống thuốc.
NGŨ HỔ TẠ TÂY XUYÊN.
Xạ cương 0 chỉ 5    Thanh mộc hương 1 chỉ 2
Bán hạ 1 chỉ    Mẫu túc căn 1chỉ
Sơn trà 1 chỉ 5
Nghiền thật nhỏ uống với rượu. Uống 2 phương mà không có hiệu nghiệm thì uống phương.
THIÊN KIM PHÂN KHÍ TÁN.
Mộc thông 1 chỉ 5    Song bì 2 chỉ
Bán hạ 1 chỉ    Cam thảo 2 chỉ
Quế chi 1 chỉ    Phúc bì 1 chỉ
Xích thược 1 chỉ    Hồng hoa 0 chỉ 5
Phục linh 1 chỉ    Cương hượt 0 chỉ 8
Trần bì 1 chỉ     Tô diện 0 chỉ 5
Thanh bì 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ uống với rượu.

TRẬT ĐÃ BỊ THƯƠNG HẠNG QUYỆN PHỤNG BÁT HUYỆT.
Ay là huyệt nhẹ, trước phải sửa rồi trong uống ngoài đắp.
Thuốc Đắp :
Thổ biệt 1 chỉ    Gừng cựu 1 củ
Hồng khúc 1 nắm    Hành tươi 1 nắm
Chi tử 10 trái    Hồ điều 1 chỉ
Hoa tiêu 1 chỉ    Tửu dược 7 trái
Phỉ căn 1 nắm    Da bì 1 củ
Đâm nhỏ xào với rượu đắp vào chỗ đau.
Thuốc Uống :

Thổ biệt 1 chỉ    Hổ cốt 1 chỉ 5
Hồng hoa 1 chỉ 5    Lộc cân (sao) 1 chỉ
Mộc hương 0 chỉ 8    Long cốt 1 chỉ 5
Nhũ hương 1 chỉ    Giáp châu 1 chỉ
Một dược 1 chỉ    Hồng táo 3 trái
Sắc với rượu 2 chén còn 8 phân uống.

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG TƯỚNG THAI TRÁNH HUYỆT.
Ấy là huyệt nặng, chắc chắn thổ huyết nếu chịu đựng được thì 3 nắm cũng thổ huyết.
Phương 1 :
Quan quế 1 chỉ    Châu sa (phi) 1 chỉ
Cát cánh 1 chỉ 5    Mộc hương 1 chỉ
Vân bì 1 chỉ 5    Cam thảo 1 chỉ
Hốt kiêm 1 chỉ    Trầm hương 1 chỉ
Sa nhơn 1 chỉ 5    Thanh bì 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ 5
Sắc với rượu 3 chén còn 8 phân thêm 2 phân nước đái uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Ô dước 1 chỉ    Hậu phát 1 chỉ
Chỉ xác 1 chỉ 5    Xuyên khung 1 chỉ
Châu sa 1 chỉ    Xuyên tam thất 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ 5    Thố tư bỉnh 1 chỉ 5
Thần khúc 1 chỉ    Thất ly tán 1 chỉ 2
Giã gừng lấy nước hòa với thuốc cho uống. Thuốc phải nghiền cho nhỏ. Nếu bệnh nặng thì phải uống Hoàng Trầm Trọng Khí (Xem).

TRẬT ĐẢ BỊ THƯƠNG NƠI DĨ KẾT CỐT gọi la ĐỒNG HỒ TRÍCH LÂU HUYỆT.
Ấy là huyệt nặng hay cả sốn, trong ruột đau đớn dùng phương này.
Phương 1 :
Phụ tử 1 chỉ    Thăng ma 0 chỉ 8
Một dược 1 chỉ    Phục linh 1 chỉ 2
Huỳnh kỳ 1 chỉ 5    Huyền hồ 1 chỉ
Trần bì 1 chỉ    Bạch thược 1 chỉ
Đương quy 1 chỉ 2    Tiểu hồi 1 chỉ
Huyết kiệt 1 chỉ    Phục thần 1 chỉ 2
Cam thảo 1 chỉ    Nhũ hương 1 chỉ
Hồng táo 3 trái
Sắc với 3 chén rượu còn 8 phân uống. Uống đó rồi đi đái ra máu không cần uống nữa, nếu như bớt đái són bớt cả són thì uống.
Phương 2 : Uống tiếp
Cố chỉ 1 chỉ 5    Trầm hương 0 chỉ 8
Tiểu hồi 1 chỉ    Sơn dược 1 chỉ
Chi linh 1 chỉ    Mộc hương 0 chỉ 5
Xa tiền 0 chỉ 8    Quế chi 1 chỉ
Ô dước 1 chỉ    Bạch lạp 1 chỉ
Nhiên đồng 0 chỉ 5    Cam thảo 1 chỉ
Trạch lan 1 chỉ    Đơn bì 1 chỉ
Hồng táo 3 trái
Sắc với 3 chén rượu còn 9 phân thì uống.

TRẬT ĐẢ CHỈ HUYẾT PHƯƠNG.

Phương này chữa bị đánh, té mà ra máu miệng, tai, mắt, mũi hay là rách thịt ra máu.
Xuyên tam thất 3 chỉ    Tục đoạn 3 chỉ
Đại hoàn 3 chỉ    At kiêm 1 chỉ
Phát tiêu 1 chỉ    Túy bổ 1 chỉ
Tồn giao 1 chỉ    Phật thủ 1 chỉ
Nguyên hồ 1 chỉ    Tường nê 1 chỉ
Chi tử 3 chỉ    Chỉ xác 1 chỉ
Hồng hoa 1 chỉ    Sanh địa 1 chỉ
Tô mộc 1 chỉ    Đào nhơn 1 chỉ
Nguyên sâm 1 chỉ    Ngưu tất 1 chỉ
Huyết kiệt 1 chỉ    Địa long 1 chỉ
Nghiền thật nhỏ làm hoàn, mỗi hoàn 2 chỉ ngày uống 3 lần với rượu.
Phòng phong 1 lượng    Ngọc quế 8 chỉ
Da bì 1 lượng    Bắc tế tân 3 lượng
Cam tòng 1 lượng    Ma da (dầu Mè) 3 cân
Bạch chỉ 1 lượng    Đồng du (đầu cây đồng) 1 cân
Các vị thuốc trên bỏ vào trong dầu ngâm 3 ngày rôì nấu cho thật cháy, lượt xác cặn cho sạch bỏ vào 4 lượng Quỳnh đơn, 4 lượng Phấn chỉ, 1 cân Tòng hương, nấu đến khi nào nhỏ vào trong nước thành hột thì bỏ thêm 4 lượng Bách thảo sương, 5 phân Xạ hương, 4 lượng Hổ phách đánh cho thật đều. Nhiên hậu đổ  vào trong hủ ngâm trong nước 1 đêm rồi để dành mà dùng.
Phương thuốc này dán ghẻ, chồm bao, dán đau đầu, dán đỏ con mắt, dán đứt. Nếu như đau yết hầu hay là bị đánh té nhè nhẹ thì dùng một ít thuốc dán này bỏ vào trong miếng bông xấp lại ngậm muốt lần lần cũng hay.
Chú ý :
Có Đầu đồng, dầu mè thì dùng, bằng không thì nấu với dầu phộng cũng được.

(Nguồn từ: Lương y, Võ sư, Ts Nguyễn Hữu Khai)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *