Chữa đau đầu bằng Thập chỉ đạo (Phần 27)

Bài này thuộc phần 27 của 45 phần trong serie Học Thập Chỉ Đạo cơ bản

Đau đầu

Nguyễn Toàn Thắng biên soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân

Đau đầu có nhiều nguyên nhân khác nhau.Tùy từng vùng đau mà chọn cách điều trị cho thích hợp.

– Đau giữa đỉnh đầu: Ngũ Bội 4, 5.

– Đau nửa đầu: Ngũ Bội 4.

– Đau vùng trán : Ngũ Bội 2.

– Đau vùng sau gáy: Ngũ Bội 4, 5…

.ĐAU VÙNG ĐỈNH ĐẦU

. Phác đồ điều trị của Thập chỉ đạo

Khai thông : – Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội 4, 5 (khai thông kinh khí).

– Khóa Khô Khốc 3 + gân gót, bấm Ngũ Bội 4, 5 (thông kinh hoạt lạc).

– Thêm Khóa Cao thống + các huyệt Cô thế, Ung hương, Xàng lâm (các huyệt tác động đến vùng đỉnh đầu), Bí huyền 4 (huyệt đặc hiệu).

ĐAU NỬA ĐẦU

Có thể đau 1 bên hoặc cả 2 bên. Tùy Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo bệnh mà chọn hướng điều trị cho thích hợp

. Phác đồ điều trị của Thập chỉ đạo

Khai thông : – Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội 4 (thông kinh hoạt lạc).

– Khóa Khô Khốc 3 + gân gót, bấm huyệt Ngũ Bội 4 (thông kinh hoạt lạc).

– Thêm Khóa Cao thống + các huyệt Cô thế, Xàng lâm (bên đau), Trung nhĩ (các huyệt tác động đến vùng đỉnh đầu), huyệt Bí huyền 3 (huyệt đặc hiệu).

ĐAU VÙNG TRÁN

Khai thông: – Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội 2,

– Khóa Khô Khốc 3 + gân gót, bấm Ngũ Bội 2.

– Thêm Khóa Cao thống + các huyệt ở mắt Vũ hải, Ấn lâm, Nhị tuế; Cốt cường, Mạnh không, Án khôi

ĐAU ĐẦU ĐÔNG

Đau đầu lúc sáng sớm kèm đau dữ dội, đau như búa bổ.

Khai thông: – Khóa Hổ Khẩu, bấm Ngũ Bội 4, 5

– Day vuốt Cô thế (huyệt đặc hiệu).

– Tìm điểm đau ở đầu để day, giúp kinh khí không bị ứ trệ gây nên đau.

Bước 3: Giải 12 huyệt căn bản

CAO THỐNG – Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo : Tại giao điểm của 2 đường từ sống mũi thẳng lên và đường nối 2 đỉnh vành tai (huyệt Bá hội – Đốc 20) lùi về phía sau khoảng 1 khoát, ngay chỗ cao nhất của xương đỉnh.

CÔ THẾ – Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo Tại chính giữa khe đốt sống cổ 1 và 2 (C1- C2). Nếu có chân tóc gáy, lấy huyệt ở chỗ lõm giữa gáy và trên chân tóc 0,5 cm.

UNG HƯƠNG – VT : Tại giữa khe đốt sống cổ 4 và 5 (C4 – C5).

XÀNG LÂM – VT : Trên rãnh bờ cơ thang (gáy), chỗ tiếp giáp khớp sống cổ 2 và 3 (C2 – C3).

TRUNG NHĨ VT : Phía trên đỉnh vành tai (gấp tai lại để dễ thấy đỉnh nhọn) thẳng lên đầu, đụng vào khe rãnh (chỗ lõm), đó là huyệt.