Phương pháp Tác động cột sống Việt Nam

Bài viết thuộc phần 1 trong Phương pháp Tác động cột sống Việt Nam – Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 -Tác giả:  Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000)

MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÍ CỦA 4 ĐẶC TRƯNG
I. CỘT SỐNG
1.1 – Hình thái sinh lí bình thường
1.2 – Hiện tượng đốt sống không bình thường

II. LỚP CƠ
2.1- Đặc điểm và hình thái lớp cơ trên các đốt sống không bình thường
2.2- Đặc tính của lớp cơ

III – NHIỆT ĐỘ DA
3.1 – Nhiệt độ da ở cơ thể khỏe mạnh
3.2 Nhiệt độ da thay đổi do tình trạng bệnh lí

IV- CẢM GIÁC

PHẦN 2: PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ
I – HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LỒI
II – HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LỒI- LỆCH
II – HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LỆCH
IV – HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LÕM LỆCH.
V – HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LÕM

PHẦN 3: CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH TRÊN CỘT SỐNG.
I. NGUYÊN TẮC ĐỐI XỨNG.
1.1 Đặc trưng sinh lí và bệnh lí.
1.2 Cơ sở so sánh theo quy định của nguyên tắc đối xứng.
1.3- Sự đối xứng và đối lập các đặc trưng bệnh lí
1.4 Nguyên tắc đối xứng trong chẩn bệnh
1.5 Nguyên tắc
1.6 Tóm tắt
II. NGUYÊN TẮC HƯNG PHẤN
III. NGUYÊN TẮC ĐỊNH KHU – ĐỊNH ĐIỂM
IV. NGUYÊN TẮC THĂM DÒ TIÊN LƯỢNG
V. NGUYÊN TẮC TẠO SÓNG CẢM GIÁC
VI. NGUYÊN TẮC ĐỊNH LỰC THAO TÁC
VII. NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG
VIII. NGUYÊN TẮC ĐỊNH LƯỢNG
IX. NGUYÊN TẮC ĐIỀU NHIỆT

PHẦN 4: THỦ THUẬT CHẨN VÀ TRỊ BỆNH
I CÁC THỦ THUẬT CHẨN BỆNH
1.1 THỦ THUẬT ÁP
1.2 THỦ THUẬT VUỐT
1.3 THỦ THUẬT ẤN
1.4. THỦ THUẬT VẼ
1.5. THỦ THUẬT MIẾT
II. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
2.1. THỦ THUẬT ĐẨY
2.2. THỦ THUẬT XOAY
2.3 THỦ THUẬT BẬT
2. 4 THỦ THUẬT RUNG
2. 5 THỦ THUẬT BỈ
2.6 THỦ THUẬT LÁCH

PHẦN 5 : CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH (09 PHƯƠNG THỨC)
I – CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN BỆNH (05 PHƯƠNG THỨC)
1.1 – PHƯƠNG THỨC ĐỐI NHIỆT.
1.2 – PHƯƠNG THỨC CO CƠ TƯƠNG ỨNG
1.3 – PHƯƠNG THỨC ĐỐI ĐỘNG
1.4 – PHƯƠNG THỨC ĐỘNG HÌNH
1.5 – PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TƯ THẾ
II – CÁC PHƯƠNG THỨC TRỊ BÊNH (04 PHƯƠNG THỨC)
II.1 – PHƯƠNG THỨC NÉN.
1 – Phương thức nén kéo.
2 – Phương thức nén nâng.
3 – Phương pháp nén vít
4 – Phương thức nén tĩnh
II.2 – PHƯƠNG THỨC SÓNG
1 – Giải tỏa trọng điểm vùng cổ trên từ C1 đến C3
2 – Giải tỏa trọng điểm vùng cổ dưới từ C4 đến C7
3 – Giải tỏa trọng điểm vùng lưng trên từ D1 đến D3
4 – Giải tỏa trọng điểm vùng dưới lưng trên từ D4 đến D7
5 – Giải tỏa trọng điểm vùng trên lưng dưới D8 và D9
6 – Giải tỏa trọng điểm vùng dưới lưng dưới (D10- D12)
7 – Giải tỏa trọng điểm vùng thắt lưng
8 – Giải tỏa trọng điểm khu trú ở vùng cùng
10- Tư thế Đứng cúi không quy định vùng trọng điểm
II.3 – PHƯƠNG THỨC ĐƠN CHỈNH VÀ SONG CHỈNH
II.4 – PHƯƠNG THỨC VI CHỈNH

Trân trọng giới thiệu Clip về Phương Pháp có hình ảnh và bài giảng của Thầy Tổ – Lương Y Nguyễn Tham Tán
https://www.youtube.com/watch?v=f5r1t6zk-os
Là Clip có thêm hình ảnh và bài giảng của Thầy Cô tại TT NC và PH PP TĐCS:
https://www.youtube.com/watch?v=DDi8R78W5b0

Trân trọng cảm ơn.
ThS – LY Nguyễn Đình Thảo (Thảo Sen Nam)
FB: Tác động cột sống Việt Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *