Thập chỉ đạo chữa tay không đưa ra đằng trước được, đằng sau được (Phần 9)

Bài này thuộc phần 9 của 45 phần trong serie Học Thập Chỉ Đạo cơ bản

Tay không đưa ra đằng trước được, đằng sau được

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân

Tay không giơ ra trước được:(Bó cơ sau vai bị đau)

  1. Khai thông kinh khí: Khóa móng + đẩy lóng 4,5
  2. Khóa móng Ngũ Bội4,5 + bấm khớp 3 của Ngũ Bội4,5
  3. Khóa Hổ Khẩu + Bấm Hồi sinh thân thể, Đô kinh
  4. Khóa Bạch lâm + day Khương thế và Khóa Khương thế + day Bạch lâm
  5. Day cả Bạch lâm và Khương thế cùng lúc

Tay không giơ ra sau được: ( Bó cơ trước vai bị đau)

  1. Khai thông kinh khí: Khóa móng + đẩy lóng 1,2
  2. Khóa móng Ngũ Bội1,2 + bấm khớp 3 của Ngũ Bội1,2
  3. Khóa Hổ Khẩu + Bấm Thái lâu, Ấn suốt , Thủ mạnh

– Khi đã liệt vai nhiều khi bệnh nhân không giơ tay lên được, không đưa tay ra trước được, không giơ tay ra sau được. Ta cần nhớ nguyên tắc: không nâng tay lên được là do

khớp giữa vai, đưa tay ra trước không được là do bó cơ sau vai, đưa tay ra đằng sau không được là do bó cơ đằng trước. Như vậy sau khi đã thông khí, bơm máu thì ta chỉ cần giải quyết các bó cơ, những huyệt ở những vùng các bó cơ đó.

VD: Giơ tay ra trước không được là do bó cơ sau vai. Ở bó cơ sau vai ta có huyệt Đô kinh, vấn đề là bấm bao nhiêu cái. Nếu bệnh nhân bị bệnh thật thì có khi bấm vào huyệt này thấy rất đau và cứng, thì ta hiểu là nơi đó đang bị ứ máu ( tắc máu). Một tay áp lên bờ vai, còn ngón cái day huyệt vòng tròn 6 cái ( tả). Nhưng nếu sờ vào huyệt Đô kinh lại thấy mềm và lõm thì ta day 9 cái ( bổ) đưa khí vào ( nó mềm là vì không có khí). Tiếp theo bấm huyệt Bạch lâm, Khương thế hoặc quanh vùng đó có huyệt Mạnh kinh, Án kinh. Cả nhóm huyệt này sẽ làm mềm cơ vai phía đằng sau thì bệnh nhân sẽ cử động được cánh tay ở phía trước.

Bây giờ tay đưa ra đằng sau không được thì khối cơ phía trước gồm huyệt Thái lâu, Ấn suốt, Thủ mạnh. Tương tự bấm vào mềm xèo là không có khí thì cần bổ ( 9 cái xoay theo chiều kim đồng hồ), còn ấn vào cứng và đau là ứ máu thí cần tả ( 6 cái xoay ngược chiều kim đồng hồ)