Thập chỉ đạo điều trị Xệ vai, tay không giơ cao được (Phần 8)

Bài này thuộc phần 8 của 45 phần trong serie Học Thập Chỉ Đạo cơ bản

Xệ vai, tay không giơ cao được 

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân

  1. Khai thông kinh khí: Khóa móng + đẩy lóng 1,2,3,4,5
  2. Khóa móng Ngũ Bội2,3 + bấm khớp 3 của Ngũ Bội2,3
  3. Khóa Hổ Khẩu + Bấm Thủ mạnh, Thái lâu, Ấn suốt.
  4. Khóa Hổ Khẩu + Day lên 2 huyệt Lương tuyền, sau đó day tiếp 2 huyệt Giác quan

(dùng 2 ngón cái đẩy cùng lúc 2 huyệt 2 bên, có thể kẹp 2 đùi để khóa Hổ Khẩu)

TAY KHÔNG GIƠ CAO ĐƯỢC

  1. Khai thông kinh khí
  2. Khóa Hổ Khẩu + bấm Thái lâu, Ấn suốt
  3. Khóa móng + bấm khớp 3 của Ngũ Bội1,2,3,4,5, sau đó tăng cường Ngũ Bội2,3

THỦ MẠNH:Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo: Cách mép nếp đỉnh nách trước 2 khoát, tại chỗ lõm hơi xéo về phía cơ Delta

(giữa đầu nếp nách và đỉnh vai trong), bên Phải. Tại điểm giữa lồi cao bờ trong xương vai với đỉnh nếp nách trong.

THÁI LÂU: Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo: Từ đỉnh cao xương đòn xuống 3 khoát, đụng vào rãnh cơ Delta

ẤN SUỐT: Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo: Từ đỉnh xương đòn, theo rãnh cơ Delta xuống 4 khoát ( Từ Thái lâu xuống 1 khoát).

LƯỠNG TUYỀN:Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo: Tại điểm giữa cơ Delta, huyệt ở sát 2 bên điểm giữa này(trên huyệt Giác quan 2 khoát ).

GIÁC QUAN: Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo : Tại đỉnh cuối cơ Delta lên 2 khoát, huyệt ở 2 bên cạnh gân cơ giữa cơ Delta. Dưới huyệt Lưỡng tuyền 2 khoát